Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerle İlgili Örnek Sorular
 

                             Fiziksel ve Kimyasal Değişim İle İlgili Örnek Sorular

1.Örnek:Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel değişime örnek olarak verilebilir?

I.)Üzümden şarap eldesi

II.)Tahtadan masa yapımı

III.)Camdan sürahi yapımı

Çözüm:Üzümden şarap eldesi fiziksel bir değişim değildir.Üzüm burada kimyasal değişime uğrar.Çünkü üzüm suyu şarap haline gelirken kimyasal değişime uğruyor.Madde kendi kimliğini koruyamıyor.Tahtadan masa yapımı fiziksel bir değişimdir.Çünkü tahta sahip olduğu kimliği koruyor.Masa haline getirildikten sonra tahta hala tahtadır.Camdan sürahi yapımı da fiziksel bir değişimdir.Çünkü bu olayda da madde kendi kimliğini korur.Sürahinin hammaddesi hala camdır başka bir madde değildir…

2.Örnek:Aşağıdaki örneklerden hangisi kimyasal değişime bir örnek olarak verilebilir?

I.)Demirin paslanması

II.)Hamurun mayalanması

III.)Suyun donması

Çözüm:I.)Demirin paslanması,madde bu değişim sırasında kendi kimliğine sahip çıkamayıp başka bir maddeye dönüşmüştür.Demir bu olayda hava ile yavaş bir şekilde yanmıştır.Bilindiği gibi yanma olaylarının hepsi kimyasal bir değişimdir.Bundan dolayı I.) seçenekte verilen olay bir kimyasal değişimdir.II.)Hamurun mayalanması,madde bu tepkime sırasında da kendi kimliğine sahip çıkamayıp başka bir maddeye dönüşmüştür.Burada kimyasal değişime neden olan olay ise mayalanma olayıdır.Mayalanma esnasında maya mantarları isminde mantarlar kullanılır.Mayalanan bir hamurda eski haline döndürülemeyeceğinden dolayı bu olay kimyasal bir değişimdir.III.)Suyun donması,bu olay fiziksel bir değişimdir.Çünkü burada madde kendi kimliğini korumuştur.Başka bir maddeye dönüşmemiştir.Donmuş su eski haline döndürülebilindiğinden dolayıda bu olay kimyasal bir değişim değil fiziksel bir değişimdir.Cevap->I,II

3.Örnek:Aşağıda verilen olaylardan hangisi fiziksel değişime bir örnektir?

I.)Şekerin suda çözünmesi

II.)Elmanın çürümesi

III.)Kumaştan pantolon yapılması

Çözüm:I.)Şekerin suda çözünmesi,bu olay fiziksel bir olaydır.Çünkü suya katılan şeker kimliğini korumuştur ve tekrar sudan ayrıştırılabilinir.II.)Elmanın çürümesi,bu olay fiziksel bir değişim değildir.Çünkü elma kimliğini koruyamayıp başka bir maddeye yani çürük elmaya dönüşmüştür.Bundan dolayı bu olay fiziksel bir değişim değil kimyasal bir değişimdir.III.)Kumaştan pantolon yapılması,bu olay kimyasal bir değişim değildir.Fiziksel bir değişimdir.Kumaş kendi kimliğini korumuştur ve sadece farklı bir forma yani hale girmiştir.

4.Örnek:Fiziksel değişimlerle ilgili verilen yargılardan hangisi doğrudur?

I.)Fiziksel değişimler sonucu madde kendi yapısını(kimliğini) korur.

II.)Fiziksel değişimler sırasında sadece fiziksel özellikler değişir.

III.)Fiziksel değişimler sonucu madde başka maddelere dönüşür.

Çözüm:I.)Fiziksel değişimler sonucu madde kendi kimliğini korur,bu ifade doğru bir ifadedir.Çünkü fiziksel değişimler sonucu madde kendi yapısını korur başka maddelere dönüşmez.Bundan dolayı I. İfade doğrudur.II.)Fiziksel değişimler sırasında sadece fiziksel özellikler değişir,bu ifade de doğrudur.Adından da belli olduğu gibi fiziksel değişimler sırası fiziksel özellikler değişir.III.)Fiziksel değişimler sonucu madde başka maddelere dönüşür,bu ifade yanlıştır.Fiziksel değişimler sırasında sadece fiziksel özellikler değiştiğinden dolayı fiziksel değişimlerde maddeler kendi özelliklerini korur ve kimyasal değişimlerde olduğu gibi başka maddelere dönüşmezler.

5.Örnek:Aşağıdaki olaylardan kaç tanesi kimyasal değişime bir örnektir?

I.)Demirin paslanması

II.)Odunun kırılması

III.)Kumaşın kesilmesi

IV.)Camdan sürahi yapılması

V.)Üzümden şarap eldesi

Çözüm:I.)Demirin paslanması-Kimyasal değişim

II.)Odunun kırılması-Fiziksel değişim

III.)Kumaşın kesilmesi-Fiziksel değişim

IV.)Camdan sürahi yapılması-Fiziksel değişim

V.)Üzümden şarap eldesi-Kimyasal değişim

Cevap:I,V…


 
  Bugün 32 ziyaretçi (36 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=